Name of Officials Post Fax IP Tel. No. (O) Tel. No. (R) Mobile No.

Sh. Ashok Gehlot 

Hon'ble Minister, Home

2227687

21037

21036

2227656

 

2229244

2229255

 
Sh. Rajeeva Swarup Addl. Chief Secretary F- 2227778 21515 2227063 2709950 9829050112
Sh. Mahendra Sharma PS to ACS Home F- 2227778 21516 2227063   8852022007
Sh. Purshotam Dharamdasani PA to ACS Home   21516 2227063   9509710172
Sh. Pavan Prakash Sharma Programmer   21479     7014862822
Sh. P.C. Berwal Spl. Secretary, Home   21482 2227548   9414277526
Sh. Subhash Singh PA to Spl. Secy. Home   21483 2227548   9887102552
Sh. Ram Niwas Mehta JS (Police) Gr.1, 2 22324 2227294   9414193200
Sh. Jitendra Singh PA to JS (P) Gr.1, 2 22325 2227294   9610752738
Sh. Punkesh Sharma Sr. Dy. Secy. (P) Gr.1 22340 2227326   9829092438
Sh. Prem Narain Sain AS Gr.1 22364     9829205967
Sh. SO Gr.1 22364      
Sh. Chiranji Lal Rathore AS Gr.1 22364     9414000491
Sh. Kailash Choudhary AO Gr.2 22352     9414263486
Sh. Het Ram Meena S.O. Gr.2 22349     9636622724
Sh. Nawal Kishore Meena S.O. Gr.2 22349     9413962690
Sh. Bhawani Shankar DS (Passport-Viza) Gr.3-4 22335     9314111331
Sh. Narendra Kumar SO Gr.3 22331     9950722738
Smt. Laxmi Agrawal SO Gr.3 22331     9571295200
Sh. Prem Raj Phulwari AS Gr.4 25237     9252923651
Sh. Sunil Sharma SO Gr.4 22348     9414796299
Sh. Shyam Lal Meena SO Gr.4 22348     9413974266
Sh. Ravi Sharma DS (S) Gr.5 22330 2227246   9928027976
Sh. Hem Raj Sharma SO Gr. 5 22354     9829188177
Sh. Ravi Sharma (Charge) Sr. Dy. Secy. (C) Gr. 6 22330 2385646   9928027976
Sh. Lallu Ram Meena AS Gr.6 22328     9414410051
Sh Shiv Ram Meena AS Gr.6 22321     9460725504
Sh. Sumit Bhargava Programmer Gr.6 22347     9828531203
Sh. Sube Singh Yadav SS Home (DM) Gr.7,9 22322 2227743 2356910 9413351910
Sh. Rakesh Sharma PA to SS Home (DM) Gr.7,9 22323 2227743   9829334000
Sh. Raj Kumar SO Gr.7 22362     9784744446
Sh. Moti Lal Sharma AS Gr.9 22336      
Sh. Prem Chand Tarawat SO Gr.9 22336     9521332525
Sh Ramesh Kumar Sharma SSH(L) & Dir Pros. Gr.-10 21572     9414278373
Sh. Prem Chand Kundnani PS to SSHL (Pros.) Gr.-10 21573 2227806   9414718278
Sh. Promod Kaushik DLR Gr.-10 22338 2227172 9414017927 9828365121
Sh. Ramkant Vashisth DD  (Prosecution) Gr.-10   2227027   9461055144
Sh. Ram Pratap SO Gr.-10 22332     9351688494
Sh. Nalini Kathotiya  JS (Appeal) Gr.11 24724 2385710   9829225528
Sh. Ramlal Gurjar ACVC Gr.11 22346 2385793   9414070972
Sh. Rakesh Kumar Meena SO Gr.11/ACVC 22356     9414200145
Sh. Kailash Ram Inania DLR Gr.11 22327     9314961572
Sh. Kailash Chand Regar Dy. Secy. (Jail) Gr.12 22320 2385590   9414554928
Sh. Shankar Singh Manohar AS (Jail) Gr.12 22337     9309396936
Sh. Sunil Sisodia SO (Jail) Gr.12 22342     9166919152
Sh. Govind Gupta SO (Jail) Gr.12 22342     9571491999
Ms. Seema Kumar DS (HR) Gr.13/14 22318 2227394 TF   9414063190
Sh. Anil Kr Sisodiya AS Gr.13 22358-59     8058371087
Sh. Babu Lal Gothwal SO Gr.13 22358-59     9784105622
Sh. Ravi Kumar SO (HR) Gr.14 22329     9829675767