Name of Officials

Post

Group

IP

Tel.No. (O)

Mobile No.

Emails

Sh. Anand Kumar

Additional Chief Secretary

 

21204

2227568

9414055055

acs-home@rajasthan.gov.in

Sh. Vishwanath Shrimali

DS to ACS

 

21205

2227568

9413417146

 

Smt. Rashmi Gupta

Secretary, Home

 

26644

 

9414373149

secretary.home@rajasthan.gov.in

Smt. Sunita Khatri

PS to Secy, Home

 

26645

 

9413806905

 

Sh. Ravi Sharma

Secretary, Home (Law)

 

21572

 

9414095516

prosecution@rajasthan.gov.in

Sh. Ram Avatar Sharma

PS to SHL (Pros.)

 

21573

2227806

9829046052

 

Smt. Anuprerna Singh Kuntal Spl. Secretary, Home   21588   9414031155  
Smt. Aman Deep Kour PA to SS, Home   21554   7665224054  

Smt. Kashmi Kaur Raan

JS (Police)

Gr-1& 2

22324

2227294

9414042544

home.police@rajasthan.gov.in

Sh. Manmohan Sharma

PA to JS (P)

Gr-1& 2

22325

2227294

9571764109

 

Sh. Jagdish Lal Meena

AS Addl. Charge Sr. DS (P)

Gr-1

22365

 

8003656111

 

Sh. Amit Saini

SO-I

Gr-1

22364

 

9799445846

 

Sh. Purushottam Soni

SO-II

Gr-1

22364

 

9929182964

 

Sh. Kailash Choudhary

Sr. AO

Gr-2

22352

 

9414263486

home.police@rajasthan.gov.in

Sh. R.S. Manohar

AS (Against Post)

Gr-2

22349

 

0141-2922349

 

Sh. Durga Singh

SO-I

Gr-2

22349

 

9413476290

 

Sh. Onkar Singh Shekawat

SO-II

Gr-2

22349

 

9887326472

 

Sh. Dataram JS Gr-3,4 25238   9414219570  

Sh. Shankar Lal Bairwa

DS (Passport)

Gr-3

22335

 

9414079308

home.vizapassport@rajasthan.gov.in

Smt. Laxmi Agrawal

AS

Gr-3

22331

 

9571295200

 

Sh. Rajendra Sharma

SO

Gr-3

22331

 

9660569348

 

Sh. Rajesh Jain

DS (Visa)

Gr-4

22335

 

9460728237

home.vizapassport@rajasthan.gov.in

Sh. Rajendra Saini

SO-I

Gr-4

22348

 

7891778877

 

Sh. Man Singh Meena

SO-II

Gr-4

22348

 

9829943352

 

Smt. Aparna Gupta

JS (Security)

Gr-5

21542

 

9818026318

home.security@rajasthan.gov.in

Sh. Prakash Kumar Meena PA to JS (Security/Jail)   21543   9929755777  

Sh. L.R. Meena

DS (Security)

Gr-5

25236

 

9414410051

 

Smt. Rafat Anjum

SO

Gr-5

22354

 

8955468743

 

Sh. Rajendra Singh Tanwar

JS (C)

Gr-6

22330

 

9413962976

home.cordination@rajasthan.gov.in

Sh. C.P. Chawla

Sr. DS (C)

Gr-6

22346

 

9314625024

 

Sh. Bhanwar Lal Diya

AS

Gr-6

22328

 

9928211585

 

Sh. Kamal Kishor Khurana

ACP

Gr-6

22347

 

9829297761

 

Sh. Hari Narayan Meena

SO

Gr-6

22321

 

9929186981

 

Sh. Vijay Kumar Verma

Programmer

Gr-6

22347

 

9887438333

 

Smt. Poonam Gupta

SO (sta.)

Gr-6

23251

 

9460912899

 

Sh. Dataram

JS (DM)

Gr-7

25238

 

9414219570

home.homeguard@rajasthan.gov.in

Sh. Surgyany Sharma
DS Gr-7     7728000248  
Sh. Babu Lal Gothwal AS Gr-7     9680094333  

Smt. Santosh Kanwar Rathore

SO-I

Gr-7

22362

 

9982661674

 

Smt. Anju Choudhary SO-II Gr-7 22362   9414772669  

Smt. Aparna Gupta

Charge-JS (Int.Secu.)

Gr-9

21542

 

9818026318

home.dm@rajasthan.gov.in

Sh. Mahesh Kumar Sharma

DS-(Internal Security)

Gr-9

23260

 

9828455522

 

Sh. Ravindra Kumar Mourya

AS (Against Post)

Gr-9

22336

 

9928548471

 

Sh. Ram Mishra

SO

Gr-9

22336

 

7300088777

 

Sh. Promod Kaushik

OSD

Gr-10

22338

 

9828365121

 

Sh. Suban Khan

JLR

Gr-10

24945

 

9875186586

home.procecution@rajasthan.gov.in

Sh. Abdul Samad

Dy. Director (Pro)

Gr-10

22334

2227476

9828147567

 

Sh. Rajendra Sharma

Dy. Dir (Pro.) Viz.

Gr-10

22334

2227881

9413693111

 

Sh. Shambhu Dayal Prajapti

AS

Gr-10

22332

 

9460986359

 

Sh. Dilip Singh

SO

Gr-10

22332

 

9351534259

 

Smt. Seema Sharma SO Gr-10 22332   8209768539  

Smt. Anita Sharma

Sr. Law Officer

Gr-10

22338

 

9799055650

 

Sh. Mahendra Kumar Khinchi

JS (Appeal)

Gr-11

24726

 

9414177555

home.appeal@rajasthan.gov.in

Smt. Alka Meena

ACVC

Gr-11

24820

 

9829099660

home.cvc@rajasthan.gov.in

Sh. Rajendra Kumar Goyal

Sr. JLR

Gr-11

22357

 

7877150508

 

Sh. Mahesh Kumar Yadav

DLR

Gr-11

24164

 

9414779124

 

Sh. Kuldeep Kumar Meena

SO

Gr -11

22356

 

9414149963

 

Sh. Shyam Lal Meena SO Gr-11 22356   9413974266  

Smt. Aparna Gupta

JS- (Jail)

Gr-12

21542

 

9818026318

home.jail@rajasthan.gov.in

Sh. Govind Prasad Gupta

DS (Jail)

Gr-12

22337

 

9571491999

 

Smt. Meena Kanwar Rathore

SO-I

Gr-12

22342

 

9950727607

 

Sh. Sh. Kapil Verma

SO-II

Gr-12

22342

 

9314508855

 

Sh. Rajendra Singh Tanwar

JS

Gr-13

22330

 

9413962976

home.hr@rajasthan.gov.in

Sh. Prabhu Lal Bairwa

AS

Gr-13

22358

 

9413487733

 

Smt. Archana Sharma

SO

Gr-13

22359

 

9460888226

 

Sh. Rakesh Rajoria JS (HR) Gr-14 24947   9414606366  
Smt. Sunita Swami PA JS (HR) Gr-14 24948   9571583750  

Sh. Raju Rao

SO

Gr-14

22329

 

7877061989

 

Sh. Pavan Prakash Sharma

Programmer

 

21479

 

7014862822

 

Scroll to Top