Name of Officials

Post

Group

IP

Tel.No. (O)

Tel. No. (R)

Mobile No.

Sh. Anand Kumar

Principal Secretary

 

21204

2227568

 

9414055055

Sh. Vishwanath Shrimali

DS to PS

 

21205

2227568  

9413417146

Sh. Pavan Prakash Sharma

Programmer

 

21479

 

 

7014862822

Sh. Bhanu Prakash Yeturu Secretary, Home    21211     9413301800
Sh. Niranjan Lal Saini PS to Secy, Home   21212 2227633   9929105526

Sh. V. Saravana Kumar

Secretary, Home

 

21482

2227548

 

9414152444

Smt. Janak Dulari

PS to Secy. Home

 

21483

2227548

 

7790993407

Sh. Yudhishthir Sharma Spl. Secretary, Home (Law)    21572     9413004213
Sh. Ram Avatar Sharma PS to SSHL (Pros.)   21573 2227806   9829046052

Sh. Jagveer Singh

JS (Police)

Gr-1& 2

22324

2227294

 

9414034931

Sh. Manmohan Sharma

PA to JS (P)

Gr-1& 2

22325

2227294

 

9571764109

Sh. Balu Ram Tanwar

Sr.DS (P)

Gr-1

22340

 

 

9680492444

Sh. Jagdish Lal Meena

AS

Gr-1

22364

 

 

8003656111

Sh. Amit Saini

SO-I

Gr-1

22364

 

 

9799445846

Sh. Purushottam Soni

SO-II

Gr-1

22364

   

9929182964

Sh. Kailash Choudhary

Sr. AO

Gr-2

22352

 

 

9414263486

Sh. R.S. Manohar  AS (Against Post) Gr-2 22349     9413600337

Sh. Durga Singh

SO-I

Gr-2

22349

   

9413476290

Smt. Santosh Rathore SO-II Gr-2 22349     9982661674

Sh. Shankar Lal Bairwa

DS  (Passport)

Gr-3

22335

 

 

9414079308

Smt. Laxmi Agrawal

AS

Gr-3

22331

 

 

9571295200

Sh. Rajendra Sharma

SO

Gr-3

22331

 

 

9660569348

Sh. Rajesh Jain DS (Viza) Gr-4 22335     9460728237

Sh. Narendra Kumar

AS

Gr-4

25237

 

 

9950722738

Sh. Rajendra Saini

SO-I

Gr-4

22348

 

 

7891778877

Sh. Man Singh Meena

SO-II

Gr-4

22348

 

 

9829943352

Dr. Saumya Jha JS (Security) Gr-5 21542     8882821038
Sh. Mukesh Pareek DS (Security) Gr-5 25236     9413236380

Smt. Rafat Anjum

SO

Gr-5

22354

 

 

8955468743

Sh. Rajendra Singh Tanwar  JS (C) Gr-6 22330     9413962976

Sh. C.P. Chawla

Sr. DS (C)

Gr-6

22346

   

9314625024

Sh. Ravi Kumar

AS

Gr-6

22328

 

 

9829675767

Sh. Hari Narayan Meena

SO

Gr-6

22321

 

 

9929186981

Sh. Kamal Kishor Khurana

ACP

Gr-6

22347

 

 

9829297761

Sh. Ramesh Kumar Pareek SO (St.) Gr-6 22321     9460710227

Smt. Seema kumar 

JS (DM)

Gr-7

25238

 

 

9414063190

Sh. Ram Chandra Meena

SO

Gr-7

22362

 

 

9166098218

Smt. Seema Kumar

Charge -JS (Internal Security)

Gr-9

    

 

 

9414063190

Sh. Mukesh Pareek Charge DS-(Internal Security) Gr-9 25236     9413236380

Sh. Ravindra Kumar Mourya

AS (Against Post)

Gr-9

22336

 

 

9928548471

Sh. Ram Mishra

SO-II

Gr-9

22336

 

 

7300088777

Sh. Promod Kaushik

OSD

Gr-10

22338

 

9414017927

9828365121

Sh. Umendra Goyal

JLR

Gr-10

22327

 

 

9828041713

Sh. Abdul Samad

Dy. Director (Pro)

Gr-10

22334

2227476

 

9828147567

Sh. Rajendra Sharma

Dy. Dir (Pro.) Viz.

Gr-10

22334

2227881

 

9413693111

Sh. Shambhu Dayal Prajapti AS Gr-10 22332     9460986359

Sh. Rajendra Rathore

SO-I

Gr-10

22332

 

 

8003912950

Smt. Bhagwant Koli 

SO-II

Gr-10

22332

   

9950293967

Smt. Anita Sharma

Sr. Law Officer

Gr-10

22338

   

9799055650

Smt. Seema kumar 

Charge- JS (Appeal)

Gr-11

25238

 

 

9414063192

Mrs. Sovila Mathur ACVC Gr-11 24726     8302788889

Sh. Rajendra Kumar Goyal

Sr.JLR

Gr-11

 

 

 

7877150508

Sh. Mahesh Kumar Yadav

DLR

Gr-11

24164

 

 

9414779124

Sh. Shyam Lal Meena

SO

Gr -11

22356    

9413974266

Dr. Saumya Jha JS- (Jail) Gr-12 21542     8882821038

Sh. Govind Gupta

AS- Charge DS (Jail)

Gr-12

22337

 

 

9571491999

Sh. Vimal Kumar Arya

SO-I

Gr-12

22342

 

 

9694934452

Sh. Navratan Singh

SO-II

Gr-12

22342

   

9950920088

Sh. Rajendra Singh Tanwar

JS

Gr-13

22330

 

 

9413962976

Sh. Babu Lal Gothwal AS Gr-13 22358     9784105622

Sh. Parbhu Lal Berwa

SO

Gr-13

22359

   

9413487733

Sh. Umendra Goyal
Charge-DS(HR) Gr-14 24726     9828041713
Sh. Nand Kishore Saini AS Gr-14 22329     9460710019

Sh. Raju Rao 

SO

Gr-14

22329

 

 

7877061989

Scroll to Top