Name of Officials

Post

Group

IP

Tel.No. (O)

Mobile No.

Emails

Sh. Anand Kumar

Principal Secretary

 

21204

2227568

9414055055

acs-home@rajasthan.gov.in

Sh. Vishwanath Shrimali

DS to PS

 

21205

2227568

9413417146

 

Sh. Bhanu Prakash Yeturu

Secretary, Home

 

21211

 

9413301800

secretary.home@rajasthan.gov.in

Sh. B.N. Saini

PS to Secy, Home

 

21212

 

9829069695

 

Sh. Ravi Sharma

Secretary, Home (Law)

 

21572

 

9414095516

prosecution@rajasthan.gov.in

Sh. Ram Avatar Sharma

PS to SHL (Pros.)

 

21573

2227806

9829046052

 

Smt.  Archana Singh

Spl. Secretary 

 

25220

 

9001955777

sshome@rajasthan.gov.in

Sh. Manoj Kumar Meena

PA to Spl. Secretary

 

25221

2227600/2227874

8696233933

 

Sh. Jagveer Singh

JS (Police)

Gr-1& 2

22324

2227294

9414034931

home.police@rajasthan.gov.in

Sh. Manmohan Sharma

PA to JS (P)

Gr-1& 2

22325

2227294

9571764109

 

 

Sr.DS (P)

Gr-1

 

 

 

 

Sh. Jagdish Lal Meena

AS Addl. Charge Sr. DS (P)

Gr-1

22364

 

8003656111

 

Sh. Amit Saini

SO-I

Gr-1

22364

 

9799445846

 

Sh. Purushottam Soni

SO-II

Gr-1

22364

 

9929182964

 

Sh. Kailash Choudhary

Sr. AO

Gr-2

22352

 

9414263486

home.police@rajasthan.gov.in

Sh. R.S. Manohar

AS (Against Post)

Gr-2

22349

 

9413600337

 

Sh. Durga Singh

SO-I

Gr-2

22349

 

9413476290

 

 

SO-II

Gr-2

22349

 

 

 

Sh. Shankar Lal Bairwa

DS (Passport)

Gr-3

22335

 

9414079308

home.vizapassport@rajasthan.gov.in

Smt. Laxmi Agrawal

AS

Gr-3

22331

 

9571295200

 

Sh. Rajendra Sharma

SO

Gr-3

22331

 

9660569348

 

Sh. Rajesh Jain

DS (Visa)

Gr-4

22335

 

9460728237

home.vizapassport@rajasthan.gov.in

Sh. Narendra Kumar

AS

Gr-4

25237

 

9950722738

 

Sh. Rajendra Saini

SO-I

Gr-4

22348

 

7891778877

 

Sh. Man Singh Meena

SO-II

Gr-4

22348

 

9829943352

 

Sh. Avdhesh Meena

JS (Security)

Gr-5

21542

 

9582852336

home.security@rajasthan.gov.in

Sh. Mukesh Pareek

DS (Security)

Gr-5

25236

 

9413236380

 

Smt. Rafat Anjum

SO

Gr-5

22354

 

8955468743

 

Sh. Rajendra Singh Tanwar

JS (C)

Gr-6

22330

 

9413962976

home.cordination@rajasthan.gov.in

Sh. C.P. Chawla

Sr. DS (C)

Gr-6

22346

 

9314625024

 

Sh. Bhanwar Lal Diya

AS

Gr-6

22328

 

9928211585

 

Sh. Kamal Kishor Khurana

ACP

Gr-6

22347

 

9829297761

 

Sh. Hari Narayan Meena

SO

Gr-6

22321

 

9929186981

 

Sh. Vijay Kumar Verma

Programmer

Gr-6

22347

 

9887438333

 

MS. Deepesh Kunwar

SO (sta.)

Gr-6

23251

 

9414391551

 

Smt. Seema kumar

JS (DM)

Gr-7

25238

 

9414063190

home.homeguard@rajasthan.gov.in

Sh. Babu Lal Gothwal AS Gr-7     9784105622  

Smt. Santosh Kanwar Rathore

SO

Gr-7

22362

 

9982661674

 

Smt. Anju Choudhary SO Gr-7     9414772669  

Smt. Seema Kumar

Charge -JS (Internal Security)

Gr-9

 

 

9414063190

home.dm@rajasthan.gov.in

Sh. Mahesh Kumar Sharma

DS-(Internal Security)

Gr-9

 

 

9828455522

 

Sh. Ravindra Kumar Mourya

AS (Against Post)

Gr-9

22336

 

9928548471

 

Sh. Ram Mishra

SO-II

Gr-9

22336

 

7300088777

 

Sh. Promod Kaushik

OSD

Gr-10

22338

 

9828365121

 

Sh. Umendra Goyal

JLR

Gr-10

22327

 

9828041713

home.procecution@rajasthan.gov.in

Sh. Abdul Samad

Dy. Director (Pro)

Gr-10

22334

2227476

9828147567

 

Sh. Rajendra Sharma

Dy. Dir (Pro.) Viz.

Gr-10

22334

2227881

9413693111

 

Sh. Shambhu Dayal Prajapti

AS

Gr-10

22332

 

9460986359

 

 

SO-I

Gr-10

 

 

 

 

Smt. Bhagwant Koli

SO-II

Gr-10

22332

 

9950293967

 

Smt. Anita Sharma

Sr. Law Officer

Gr-10

22338

 

9799055650

 

Smt. Seema kumar

Charge- JS (Appeal)

Gr-11

25238

 

9414063192

home.appeal@rajasthan.gov.in

Smt. Alka Meena

ACVC

Gr-11

24820

 

9829099660

home.cvc@rajasthan.gov.in

Sh. Rajendra Kumar Goyal

Sr.JLR

Gr-11

 

 

7877150508

 

Sh. Mahesh Kumar Yadav

DLR

Gr-11

24164

 

9414779124

 

Sh. Kuldeep Kumar Meena

SO

Gr -11

22356

 

9414149963

 

Sh. Avdhesh Meena

JS- (Jail)

Gr-12

21542

 

9582852336

home.jail@rajasthan.gov.in

Sh. L.R. Meena

DS (Jail)

Gr-12

 

 

9414410051

 

Sh. Govind Gupta AS Gr-12 22337   9571491999  

Smt. Meena Kanwar Rathore

SO-I

Gr-12

22342

 

9950727607

 

Sh. Navratan Singh

SO-II

Gr-12

22342

 

9950920088

 

Sh. Rajendra Singh Tanwar

JS

Gr-13

22330

 

9413962976

home.hr@rajasthan.gov.in

Sh. Prabhu Lal Bairwa

AS

Gr-13

22358

 

9413487733

 

Smt. Archana Sharma

SO

Gr-13

22359

 

9460888226

 

Smt. Rajni C. Singh  JS (HR) Gr-14 24944   9414015959  

Sh. Umendra Goyal

JLR

Gr-14

24726

 

9828041713

 

Sh. Nand Kishore Saini

AS

Gr-14

22329

 

9460710019

 

Sh. Raju Rao

SO

Gr-14

22329

 

7877061989

 

Sh. Pavan Prakash Sharma

Programmer

 

21479

 

7014862822

 

Scroll to Top