STAFF DETAIL PTS JODHPUR

S. No. Officer Name Designation Contact No.
1 Sh. Vijay Singh RPS Commandant 9414559862
2 Dr. Sanjeev Sindal Medical Officer 9414247542
3 Sh. Gajendra Singh Champawat Dy. SP 9414769314
4 Sh. Chakravarti Singh Bhati C.I. 9460250477
5 Sh. Shailendra Panwar C.I. 9314612061
6 Sh. Gaurav Amravat C.I. 9769253477
7 Smt. Dipti Gora C.I. 6375674463
8 Sh. Amit Singh Sihag C.I.  
9 Sh. Bhanwar Singh Company Commander(Outdoor) 9460590506
10 Sh. Prakash Chand S.I. 7742488822
11 Sh. Moose Khan S.I. 9460979142
12 Smt. Keshar Kanwar S.I. 7014749550
13 Dr. Manohar Vishnoi S.I. 7976706545
14 Smt. Sundar Kala S.I. 9116596490
15 Sh. Deva Ram S.I. 9414566451
16 Sh. Suresh Kumar S.I. 8619178599
17 Sh. Narendra Singh S.I. 9461290134
18 Smt. Geeta Devi S.I. 9414411989
19 Sh. Baldev Ram S.I. 9413133621
20 Sh. Daulat Singh Plantoon Commandar(Outdoor) 9982049466
21 Sh. Narendra Singh Champawat Senior Teacher 9782563879
22 Sh. Manohar Lal Sharma Asst. Admistrative Officer 7733067133
23 Sh. Mahesh Parihar Programmer 9660779433
24 Sh. Uttam Kumawat Assistant Programmer 9460282718
25 Smt. Swaroop Kanwar Senior Assistant (Accounts) 9782667229
26 Sh. Rajendra Kumar Senior Assistant (Training) 7737737473
27 Sh. Khuman Singh Senior Assistant (General) 9983302368
28 Sh. Rajendra Kumar Junior Assistant (Force) 8104440216
29 Miss. Nisha Daiya Junior Assistant (Training) 9587504708
30 Sh. Manish Kumar Junior Assistant (General) 9461960806
31 Sh. Jagmal Singh Junior Assistant 9116588292
32 Sh. Kailash Kumar Bohra Junior Assistant (Accounts) 9950576938
33 Sh. Govind Lal Male Nurse 9414411608
34 Smt. Nirmala Chandel Nurse 9468556862
35 Sh. Mohan Ram Daftari 9571315183
Scroll to Top