Zonal Jail Central Jail District Prisons 'A' Category District Prisons 'B' Category Sub - Jails Open Air Camps
 Jodhpur 

1. Central Jail Jodhpur
2. Women Reformatory Jodhpur
3. Young Offenders Reformatory Jaitaran

Nil

1. Barmer 
2. Jaisalmer 
3. Jalore 
4. Pali 
5. Sirohi
1. Bilara 
2. Phalodi 
3. Balotara 
4. Sanchore 
5. Bhinmal 
6. Pokharan 
7. Bali 
8. Jaitaran 
9. Sojat City 
10. Abu Road

1. Mandore 
2. Keshwana (Jalore)
3. Barmer 
4. Jaisalmer

5. Sirohi

6. Pali

Scroll to Top