Designation

Name

OFFICE

MOBILE

DG,HG

SH. NAV DEEP SINGH,IPS

0141-2605525

0141-5172301

9829333777

ADG, HG

SH.N.MORRIS BABU, IPS

0141- 2613755 (O)

01412702625 (RESI)

94141 52551

DIRECTOR  (C.T.I.) JAIPUR

SH. BRIJ RAJ SINGH

0141- 2378474 

9829241993

FA,HG  

SH. BHAWANI SINGH MEENA

 

0141- 2603407

9413344096

DCG-I

SH. PANKAJ MAHERSHI

0141- 2614771 9414075258

DCG-II

SH. S.S.P. SHARMA

0141-2612018

 

9414056899

SSO-1

SH.VIJAUY SINGH BHAMBHU

0141 2612592

8058385626

SSO - II

 

SH. BADORAV MEENA  
0141- 2612593

7014359602

SENIOR  MEDICAL OFFICER

SH. S.C. JAIN

 

94143 86992

PS TO DG

SHASHIBHAN YADAV

0141- 2605525

82398 00075

JSO HG & STAFF OFFICER,PRIVATE SECURITY AGENCY

SH. ANWAR H. KHAN

0141-2612592

9799400300

JSO LR  

 

0141-

--

DY. COMDT.  (L.R.) HG

SMT. SWATI SHARMA (attach HGTC Jaipur)

0141-

9252341820

DY. COMDT.  H.G STORE

SMT. SUMAN DHAKA

0141-

9521032201

DY. COMDT. C.T.I. JAIPUR

VACANT 

 

 

A.O., HG

SH. AMAR CHAND

 

 

MTO 

SH. SUJEET KUMAR 
141- 9352045666
PRIVATE SECURITY CELL 
SH. VIRENDRA JOYA      
COMPUTER CELL  SH. MADAN MOHAN    9460360740