Bharatpur

Zonal Jail Central Jail District Prisons 'A' Category District Prisons 'B' Category Sub - Jails Open Air Camps
1. Bharatpur 1. Central Jail   Bharatpur 1. Dhaulpur 1. Sawai Madhopur 
2. Karauli
1. Bayana 
2.  Deeg 
3. Hindaun City
4. Gangapur City  
1. Bharatpur 
2. Dholpur