Designation

Name

OFFICE

MOBILE

DG,HG

Sh. U.R.Sahoo

0141-2605525

 

ADG, HG

Sh. Amrit Kalash

 0141- 2613755 (O)

 

IG

SMT PARAM JYOT

0141- 2614423  

 

DY COMMANDANT GENERAL-I, HG

SH. VIJAY SINGH BHAMBHU

0141- 2614771   

8209861886

FA,HG  

SH. MOHAN LAL ACHARYA

0141- 2603407   

9414015887

DIRECTOR  (C.T.I.) JAIPUR

SH. S.S.P. SHARMA

0141- 2378474 

9414056899

DCG-II

VACANT (ADDL. CHARGE DCG-I)

0141-

 

 

SSO-1

SH. NAVNEET JOSHI

0141- 2614424

9530105520

SSO-II

 

SH. VIKAS LAMBHA

0141- 2612593

9610927027

Sr. Staff Officer

Smt.Swati Sharma

0141-2612592

9252341820

SENIOR  MEDICAL OFFICER

Smt. Archana Singh

0141-

9413430555

JSO, PRIVATE SECURITY AGENCY

SH RAVINDRA SINGH 

 

9602315163

JSO LR   Sh. Dharm Singh  0141- 7014814768
DY. COMDT.  (L.R.) HG Vacant

0141-

--

DY. COMDT.  H.G STORE SH. RAMJI LAL JAT

0141-

8058222244

DY. COMDT. C.T.I. JAIPUR VACANT 

0141-

 
A.O., HG SH. MAHENDRA KUMAR

 

9414229636

MTO  SH. SHASHI SHEKHAR 

0141-

8952937584
PS to DG  Sh. Madan Mohan Joshi 0141-2605525 9460360740
PA To IG SH.   0141-2614423  
PRIVATE SECURITY CELL  SH. DATAR SINGH  0141-2612593