Designation

Name

OFFICE

MOBILE

DG,HG

Sh. U.R.Sahoo

0141-2605525

 

ADG, HG

Sh. Amrit Kalash

 0141- 2613755 (O)

9828344999

IG

P.RAMJEE

0141- 2614423  

9414000100

DY COMMANDANT GENERAL-I, HG

SH. PANKAJ MAHERSHI

0141- 2614771   

9828291114

FA,HG  

SH. MOHAN LAL ACHARYA

0141- 2603407   

9414015887

DIRECTOR  (C.T.I.) JAIPUR

SH. BRIJ RAJ SINGH

0141- 2378474 

9829241993

DCG-II

SH. S.S.P. SHARMA

0141-2612018

 

9414056899

SSO-1

Sh. Vijay Singh Bhambhu

0141- 2614424

8209861886 

STAFF OFFICER,PRIVATE SECURITY AGENCY

Sh. Navneet Joshi

0141- 2612593

9530105521

SENIOR  MEDICAL OFFICER

Sh. Archana Singh

0141-

9413430555

JSO

SMT. SUMAN DHAKA

 

9521032201

JSO LR   Vacant 0141-  
DY. COMDT.  (L.R.) HG Vacant

0141-

--

DY. COMDT.  H.G STORE Sh. RAM JI LAL

0141-

9772444442

DY. COMDT. C.T.I. JAIPUR VACANT 

0141-

 
A.O., HG SH. AMAR CHAND

 

 

MTO  SH. SUJEET KUMAR 

0141-

9352045666
PS to DG  Sh. Madan Mohan Joshi 0141-2605525 9460360740
PA To IG SH. RACHANDRA  0141-2614423  
PRIVATE SECURITY CELL  SH. SATYNARAYAN  0141-2612593