Zonal Jail Central Jail District Prisons 'A' Category District Prisons 'B' Category Sub - Jails Open Air Camps
 Bikaner

1. Central Jail Bikaner 
2.Central Jail Ganganagar

3. Women Reformatary Bikaner

Nil

1. Hanumangarh 

2. Churu

3. Bikaner

1. Nokha 
2. Shri karanpur 
3. Raisingh Nagar 
4. Suratgarh 
5. Bhadra 
6. Nohar 
7. Rajgarh 
8. Ratangarh 
9. Anupgarh

1. Jaitsar Ganganagar.
2. Agricultural Tr.Bichwal Bikaner.
3. Hanumangarh.
4. A.R.F. Ganganagar.
5. Those sheep C.R.C Bicwal Bikaner.
6. Narsinghpur Birani Ganganagar.
7. Goluwala Hanumangarh.
8. S. K. G. Padampura Ganganagar .
9.Pakkasarna Hanumangarh.

10.Sh.G.G sithal Belasar Bikaner.