Ajmer

Zonal Jail

Central Jail

District Prisons 'A' Category District Prisons 'B' Category Sub - Jails Open Air Camps

 Ajmer 

1. Central Jail Ajmer

2.  High Security Jail

3.Jail Training Institute

4. Women Reformatary Ajmer

1. Tonk 1. Bhilwara 

2. Nagaur
1. Beawar 
2. Deedwana 
3. Gulabpura 
4. Gangapur 
5. Jahazpur 
6. Malpura 
7. MandalGarh 
8. Merta City 
9. Parbatsar 
10.Shahpura 

1. Tonk
2. Nagaur
3. Bhilwara

4. Ajmer